האם יבוטל הפטור מדיווח לעולים ותושבים חוזרים ותיקים

ביטול פטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים – הצעת חוק חדשה

תאריך

משרד המשפטים פרסם אמש, ה-21 בפברואר 2024, הצעה לתיקון פקודת מס הכנסה.
לפי ההצעה, המטרה העיקרית היא לבטל את הפטור מדיווח שניתן כיום לעולים חדשים ותושבים חוזרים בישראל.
יש לציין כי תיקון זה, אם יאושר, יחול רק על אלה שהפכו לתושבי ישראל לראשונה או שבו כתושבים חוזרים החל מיוני 2025.

רקע
מטרת תזכיר החוק היא ליישם את הסטנדרט הבינלאומי שהגדיר ה- Global Forum שהינו גוף הפועל תחת אגף ה-OECD, הפורום העולמי לשקיפות וחילופי מידע למטרות מס והגברת השקיפות במערכת המס באמצעות הוספת חובות דיווח לרשות המיסים.

ה-Global Forum, עורך ביקורת עמיתים על מצב חילופי המידע במדינת ישראל מאז שנת 2019 וכחלק מהליך הביקורת הוא זיהה מספר ליקויים בחקיקת המס הישראלית שאינם עומדים בדרישות הבינלאומית של הארגון.

הליקויים העיקריים
הליקווים שנמצאו כוליים את העדרת נגישות למידע על "נהנה סופי" בישויות והסדרים משפטיים הפועלים בישראל, העדר מידע על נאמנויות מסוימות הפועלות בישראל וחוסר מידע על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.

מטרת התיקון הליקויים היא להגביר את השקיפות המיסויית במדינת ישראל, למלחמה בהון השחור, ולמניעת הכללה של ישראל ברשימה השחורה של האיחוד האירופי.

תיקון החוק בדבר ביטול הפטור מדיווח לעולים חדשים ולתושבים חוזרים
הצעת החוק אינה מבקשת לשנות את החבות המיסוית או לבטל פטורים קיימים, אלא להגביר את רמת השקיפות.
נקודת המוקד שמאמר זה היא הליקוי בנוגע למידע על עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים.
כיום, קיים פטור ממס למשך עשר שנים לאוכלוסייה זו, אך גם פטור מדיווח על הכנסות מחוץ לישראל ומהגשת הצהרת הון על נכסיהם מחוץ לישראל.
הפטור מדיווח יוצר קשיים בעריכת שומת המס ומקשה על פיקוח תנאי הסף הדרושים.

לפיכך הצעת החוק מבקשת לבטל את הפטור מדיווח, תוך שמירה על הפטור ממס.
החובות המוצעות לדיווח יחולו רק על תושבים חוזרים ותיקים ועולים חדשים שנכנסו לישראל לאחר יוני 2025.
מטרת החוק היא להבטיח שישראל עומדת בסטנדרטים הבינלאומיים, תוך המשך העידוד לעלייה לישראל והחזרת תושביה.

לסיכום
תזכיר החוק שנבחן מתמקד בשיפור התאמת חקיקת המס בישראל לסטנדרטיים הבינלאומיים, תוך ניסיון לשמור על יתרונות עבור עולים חדשים ותושבים חוזרים.
החוק מציע שינויים בנוגע לדיווחים פיננסיים של קבוצת אוכלוסייה זו, מבלי לשנות את מדיניות המס הקיימת.
המטרה העיקרית היא לעמוד בדרישות הבינלאומיות ולשפר את השקיפות במערכת המס בישראל.
ההצעה נתונה לדיון ותהליכי החקיקה, כאשר יש לשקול את ההשלכות הכלכליות והחברתיות של השינויים המוצעים.

 

מאמרים באותו נושא

היבטי מיסוי בפורטוגל

יחסי ישראל- פורטוגל יחסי הגומלין הדיפלומטיים בין מדינת ישראל ורפובליקה הפורטוגלית החלו רשמית בשנת 1977. מאז, התפתחו קשרים עמוקים ומוסדות דיפלומטיים הוקמו בשתי המדינות: שגרירות

קרא עוד »
דילוג לתוכן