חקיקה – מיסוי קריפטו

תאריך

לקראת חוק ההסדרים הקרוב פורסם באתר הכנסת, בתאריך ה-31.1.2023, קובץ החלטות הממשלה (להלן: "הצעת הממשלה"), העתידות להיות מאושרות במסגרתו.
הפרסום מהווה טיוטה ראשונית בלבד.
בהצעת הממשלה נכללו הצעות לשינוי בתחומים רבים, יודגש להלן ההתייחסות לנושא המיסוי בתחום הפעילות בנכסים דיגיטליים.

 1. תיקון פקודת מס הכנסה והכללת הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים לרבות:
 • קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים.
 • קביעת הגדרה לסיווג של גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל.
 • קביעת כללים לגבי סיווג מיקום נכס דיגיטלי בהתאם לתושבות בעל הנכס הדיגיטלי ובהתאם לזיקה של הנכס הדיגיטלי לנכס בישראל או שירות בישראל.
 • קביעת הוראות לגבי מועד חובת הדיווח.
 • ניכוי מס במקור ותשלום מקדמות לגבי הכנסה מנכסים דיגיטליים.

 

 1. קביעה בחקיקת משנה הוראות ליישום מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים לרבות:
 • כללים לניכוי מס במקור לגבי הכנסה מפעילות בנכסים דיגיטליים שנעשית באמצעות גופים מפוקחים ובעלי רישיון בישראל ותשלום המקדמות לגבי ההכנסה כאמור.
 • כללים לקביעת עלות נכס דיגיטלי.
 • חובות דיווח לגבי פעילות בנכס דיגיטלי.
 • קביעת פטור מדיווח שנתי בשל ביצוע מכירה של נכס דיגיטלי ובלבד שהמכירה בוצעה באמצעות גוף מפוקח ובעל רישיון בישראל וזאת כאשר מחזור העסקאות הכולל של הנישום נמוך מ-2.5 מיליון ₪ ובתנאי שלא קמה חובת דיווח מנסיבות אחרות.

 

 1. קביעה בחקיקת משנה חובת הודעה מקוונת לרשות המיסים על החזקה של נכס דיגיטלי בשווי העולה על 200 אלף ₪ ובלבד שההחזקה היא לא באמצעות גוף מפוקח.

 

לדעתנו, השינויים והתיקונים שעלו הצעת הממשלה בנושא מיסוי קריפטו נכונים וראויים ויקדמו פשטות וודאות ליחידים וחברות בחישוב ותשלום המס.

 

לפרטים נוספים ולסיוע בנושא מוזמנים ליצור קשר,

אלעד נעמן יועצים.

מאמרים באותו נושא

דילוג לתוכן