פתרון ביניים מבית רשות המיסים להפקדת קריפטו בחשבון הבנק

תאריך

הנך משקיע בקריפטו שנתקל בקשיים בהפקדת הכספים לחשבון הבנק?
רשות המיסים מספקת פתרון ביניים לאתגר הזה.

משקיעים רבים שהפיקו רווחים ממטבעות דיגיטליים נתקלים בקשיים בקליטת הכספים בחשבונות הבנק, זוהי בעיה שכיחה, במיוחד כאשר יש קושי להוכיח את מקור הכספים.

הקושי שמציבה המערכת הבנקאית נותר קיים גם כאשר הרווחים מדווחים במלואם לרשות המיסים ואף מדווחים במסגרת הסכם שומה.

סיטואציה זו יצרה מצב אבסורדי שנישומים רבים אינם מצליחים לשלם את חוב המס לרשות המיסים בגין הרווחים מהמטבעות הדיגיטליים אשר בינתיים צובר ריבית והפרשי הצמדה.

בעקבות כך רשות המיסים פרסמה השבוע בתאריך ה-31.12.2023  נוהל הוראת שעה לקבלת כספי מיסים בשל רווח ממימוש אמצעי תשלום מבוזר (להלן: "הנוהל") (קישור לנוהל) ואשר יחול מיום ה- 1.1.2024 ולמשך תקופה של 6 חודשים.
המטרה: לעקוף את המערכת הבנקאית ולאפשר הפקדת כספי המיסים ישירות לחשבון הבנק של רשות המיסים שיתנהל בבנק ישראל. 

יובהר כי מדובר בנוהל שמאשר את הפקדת חוב המס בלבד.

 

איך הנוהל עובד בפועל?

כדי לבקש ליישם את הוראות הנוהל יש לפנות לפקיד השומה הרלוונטי בו מתנהל תיק המס שלכם ולעמוד ב-2 תנאים מרכזיים:

  • דווח על הרווחים מהמטבעות הדיגיטליים במסגרת דוח מס שנתי או במסגרת הסכם שומה.
  • להוכיח כי בנק אחד לפחות מסרב לקבל את הפקדת הכספים, לרבות בדרך של סירוב לפתוח חשבון בנק.

 

במסגרת הפנייה לרשות המיסים יש לספק אסמכתאות לכל המידע הרלוונטי:

  • אסמכתאות למקור הכספים.
  • אסמכתאות המעידות על "נתיב המטבע הדיגיטלי" לאורך כל תקופת האחזקה בהם.
  • אישור על הפקדת התמורה מנותן השירותים הפיננסי שבאמצעותו בוצעה המכירה, ובתנאי שהוא מפוקח בישראל או בחו"ל, ובלבד שאינו נמצא במדינה בסיכון.
  • פרטי הבנק הזר שבבעלותכם באמצעות אישור ניהול חשבון שממנו ישולמו כספי המיסים.

 

הוראות כלליות בנוהל שחשוב לדעת

  1. הכסף שיופקד בחשבון הבנק של רשות המיסים יופקד בשקלים בלבד, והוא יועבר מחשבון בנק זר, לרבות חשבון של זירת קריפטו, בית השקעות או נותן שירותים פיננסיים אחר המתנהל בבנק זר. החשבון יהיה על שמו של הנישום, וככל שהוא אינו על שמו של הנישום, ניתן יהיה לקשר בינו לבין הנישום להנחת דעתו של פקיד השומה.
  2. כחלק מההליך של הנוהל יבוצעו בדיקות נוספות ע"י הגורמים הרלוונטיים כדי למנוע את הסיכון שמקור הקריפטו ופעילותו אינה מפעילות בלתי חוקית והלבנת הון.
  3. הסכם שומה, ככל שייחתם כזה, יבהיר שאין בחתימתו כדי להשפיע על הליך פלילי לפי פקודת מס הכנסה או לפי חוק אחר.

 

לסיכום

מדובר בפעולה תקדימית של רשות המיסים שנעשתה בשיתוף בנק ישראל, הרשות להלבנת הון ומשרד המשפטים ואשר הינה בקבלת כספים ואישורם ישירות מגוף זר בחו"ל.
הנוהל הוא צעד חשוב בכיוון של רגולציה והסדרת שוק הקריפטו.
היתרון המרכזי בנוהל הינו הכשרת האפשרות לשלם את חוב המס לרשות המיסים מרווחי הקריפטו מה שעשוי אף לסייע בקבלת אישור להפקדת מלוא יתרת כספי הקריפטו בחשבון הבנק האישי.
יחד עם זאת נדגיש כי ההוראות, התנאים והסייגים המנויים בנוהל מעלים מספר סוגיות מורכבות אשר מצריכות מומחיות וניסיון הן בתחום הקריפטו בפרט והן בתחום והבנה בייצוג מול רשות המיסים.

פנייה שלא דרך איש המקצוע המתאים עלולה להידחות ואף לגרום לנזק ולסכן אותכם.

משרד אלעד נעמן יועצים בע"מ טיפל בעשרות מקרים של גילוי מרצון ובעל הידע המקצועי, ניסיון ובהבנה בתחום זה ספציפית בכדי לקחת אותם בנתיב הנכון והבטוח, ראשית לקבלת אישור להפקדת חוב המס ולבסוף לקבלת אישור להפקדת מלוא הקרן בחשבון הבנק.

הניסיון והידע בעבודה בתחום זה בשנים האחרונות בשילוב הניסיון מעבר בעבודת מתוך רשות המיסים, יצרה למשרדנו את המומחיות הטובה ביותר בשבילך.

נשמח לעמוד לרשותך,

אלעד נעמן יועצים בע"מ

מאמרים באותו נושא

מיסים על מטבעות קריפטו

למסחר והשקעה במטבעות קריפטו ישנם מספר היבטי מיסוי שחשוב להבין: מס הכנסה קריפטו – סיווג ההכנסה כהונית או פירותית ושיעורי החיוב במס. דיווח מס קריפטו

קרא עוד »

חקיקה – מיסוי קריפטו

לקראת חוק ההסדרים הקרוב פורסם באתר הכנסת, בתאריך ה-31.1.2023, קובץ החלטות הממשלה (להלן: "הצעת הממשלה"), העתידות להיות מאושרות במסגרתו. הפרסום מהווה טיוטה ראשונית בלבד. בהצעת

קרא עוד »
דילוג לתוכן