היבטי מיסוי בקפריסין

תאריך

יחסי ישראל – קפריסין

היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקפריסין נקבעו באופן רשמי עם הכרזת העצמאות של קפריסין בשנת 1960.

מאז כינון היחסים בין המדינות, הקונסוליה הכללית של ישראל בקפריסין שודרגה לשגרירות, ובשנת 1994 פתחה קפריסין שגרירות משלה בתל אביב.

בעשור האחרון, חלה העמקה ביחסים בין המדינות, ושיתופי פעולה במגוון תחומים כגון אנרגיה, ביטחון וכלכלה.

היחסים הכלכליים התהדקו ב2010, עם חתימת הסכם לתיחום האזור הכלכלי הימי המשותף בין ישראל לקפריסין, מהלך שהבטיח אינטרסים משותפים ותורם לקידום היחסים הבינלאומיים של שתי המדינות.

 

כלכלת קפריסין והפעילות העסקית

שוק העבודה של קפריסין מאופיין בשילוב של מגזרים מסורתיים כמו תיירות, ספנות וחקלאות, לצד תעשיות מתפתחות כגון פיננסים, טכנולוגיה ושירותים מקצועיים.

שלושה מגזרים מרכזיים בולטים במיוחד:

  1. שירותים פיננסיים: קפריסין ביססה את עצמה כמרכז פיננסי בעל מוניטין עם מסגרת רגולטורית חזקה, המושכת אליה חברות בינלאומיות ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים.
  2. טכנולוגיה: תחום זה נמצא בצמיחה מהירה, עם פיתוח מואץ של סטרטאפים ותמיכה ממשלתית נרחבת במחקר ופיתוח.
  3. נדל"ן ובנייה: השוק הנדל"ן בקפריסין פורח, עם ביקוש גבוה לנכסים למגורים ולמסחר.

מבחינה עסקית מיקומה האסטרטגי של קפריסין, הסביבה העסקית הנוחה והכלכלה הצומחת שלה הפכו אותה ליעד אטרקטיבי עבור מחפשי עבודה ומשקיעים כאחד. קפריסין משמשת כמרכז לפעילות עסקית בינלאומית, מה שיוצר ביקוש רב לאנשי מקצוע מהמגזרים השונים. יתר על כן, חברותה של קפריסין באיחוד האירופי פתחה הזדמנויות לגישה ושיתוף פעולה רחבים יותר עם השוק האירופי, משכה השקעות זרות משמעותיות וטיפחה צמיחה כלכלית נרחבת.

הסכמים כלכליים בין ישראל לקפריסין

נחתמו מספר הסכמים כלכליים חשובים בין ישראל וקפריסין שמטרתם לקדם שיתוף פעולה ולחזק את היחסים הכלכליים בין המדינות:

הסכם לשיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי: הסכם זה נועד לקידום ותמיכה ברעיונות ומחקרים מדעיים וטכנולוגיים בין שתי הממשלות, במטרה לעודד חדשנות ופיתוח בתחומים הללו.

הסכם לתיחום הגבול הימי הכלכלי: בשנת 2010 נחתם הסכם אשר מחזק את הוודאות לגבי זכויותיה הכלכליות של מדינת ישראל בים, ומבטיח יציבות וביטחון כלכלי באזור.

הסכם הנחת צינור גז תת-ימי: הסכם זה מתייחס לייצוא גז טבעי מישראל וקפריסין אל יוון, איטליה ואירופה. המיזם נועד להפוך את ישראל לשחקן משמעותי במשק האנרגיה האירופי.

הסכם אזור סחר חופשי: הסכם זה, הקובע פטור מתשלום מכס בסחר שבין המדינות החתומות, מאפשר זרימה חופשית יותר של טובין ומוצרים בין ישראל וקפריסין.

הסכם עידוד והגנה על השקעה: הסכם שנחתם ב-1998 שמטרתו לעודד ולהגן על השקעות בין המדינות.

עם זאת, חשוב לציין כי בין ישראל וקפריסין טרם נחתמה אמנה למניעת כפל מס. בהיעדר אמנה כזו, כל מדינה עשויה לנסות לאכוף את חובת המיסוי מצידה, דבר שעלול להוביל לתשלום מס כפול עבור משקיעים ישראלים בקפריסין. במקרה כזה, קפריסין תהיה בעלת זכות ראשונית למיסוי המשקיעים הישראלים, ולאחר מכן תמסה ישראל מבלי להכיר בתשלומים ששולמו בקפריסין.

מצב זה מדגיש את החשיבות הרבה של תכנון מס קפדני והיוועצות עם מומחי מס.

 

תושבות לצרכי מס בקפריסין

תושבות קפריסאית של יחיד

כדי להיחשב כתושב מס בקפריסין, אדם חייב לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:

  1. שהייה בקפריסין יותר מ-183 ימים בשנת המס הרלוונטית.
  2. שהייה בקפריסין מעל 60 יום ופחות מ-183 יום, ובלבד שהוא מקיים את כל התנאים הבאים:
  • היחיד לא שהה במדינה אחרת יותר מ-183 ימים באותה שנת מס.
  • ליחיד בית קבע בקפריסין בבעלות או בשכירות.
  • היחיד בעל עסק בקפריסין או מועסק בקפריסין.
  • היחיד אינו מוכר כתושב מס באף מדינה אחרת.

תושבות של תאגיד 

תושבות קפריסאית של חברה תקבע בהתאם למבחן הניהול והשליטה, כלומר ככל והשליטה בחברה וניהולה מקום בקפריסין – החברה תהיה חייבת במס בקפריסין.

חברה שהתאגדת בקפריסין אך הניהול ושליטה על עסקיה מתבצעים מחוץ לקפריסין לא תיחשב כחברה תושבת קפריסין לצרכי מס.

מערכת המיסוי בקפריסין

מס הכנסה: שיעור של 0%-35%.

מיסוי חברות וסניפים: שיעור של 12.5%.

מיסוי חברות בשיעור 2.5% תחת מנגנון ה-IP BOX: רלוונטי בעיקר לחברות המחזיקות בנכסים בלתי מוחשיים לרבות חברות טכנולוגיה מה שהופך במקרים אלו את המיסוי בקפריסין למיסוי אטרקטיבי במיוחד עבורן.

מס רווחי הון: שיעור של 20%.

מס מהכנסות דיבידנד: פטור ממס.

הכנסות מריבית: פטור ממס.

מע"מ: שיעור של 19%.

מס מהשכרת נדלן: יחול פטור עד-19,500 יורו, לאחר מכן שיעור המס הינו 20%-35% (מדורג).

מס ירושה ועיזבון בקפריסין: אין.

רילוקשיין לקפריסין

קפריסין הפכה ליעד אטרקטיבי עבור ישראלים המבקשים לבצע רילוקיישן, להשקיע או להקים חברות, והסיבות העיקריות לכך הן:

שיטת מיסוי נוחה ואטרקטיבית עבור מהגרים ומשקיעים, המאפשרת הטבות מס משמעותיות.

קרבה פיזית לישראל: הקרבה הגיאוגרפית בין קפריסין לישראל הופכת את המעבר לנוח וקל יותר.

אפשרויות גמישות לקבלת היתרים: תהליכים גמישים יחסית לקבלת היתרי עבודה, הקמת עסקים ותושבות בקפריסין על תקן קבוע.

חברות באיחוד האירופי: היותה של קפריסין חלק מהאיחוד האירופי מאפשרת לחברות ויחידים בקפריסין לבצע פעילות עסקית בכל רחבי האיחוד, ומעניקה לבעלי אזרחות אירופית את הזכות להתגורר ולעבוד שם ללא מגבלה.

חשוב לציין כי ללא ביצוע ניתוק תושבות מלא ונכון ממס הכנסה בישראל לאחר הרילוקיישן לקפריסין או ההגירה לקפריסין, שיעורי המס הנמוכים החלים בקפריסין עלולים לא לחול.

הטבת מס בקפריסין למהגרים חדשים: חוקי המיסוי בקפריסין מעניקים הטבת מס משמעותית למי שעושה הגירה או רילוקיישן לקפריסין. במסגרת הטבה זו, נהנים המהגרים מפטור בגובה של 50% מההכנסות הנובעות מעבודה או פעילות עסקית בקפריסין, ולא רק מחוץ לה. הטבת המס תקפה לתקופה של 10 שנים מיום ההגירה לקפריסין. בנוסף, בתנאים מסוימים, ההטבה עשויה לחול גם על עובדים עם תקופות עבודה שונות.

העברת כספים מישראל לקפריסין

העברת תשלום בין ישראלי לתושב חוץ חייבת בניכוי 25% מסך העברה מיחיד ושיעור מס חברות בגין העברה לחברה. במקרים מסוימים ניתן לקבל אישור לפטור מניכוי מס או הקטנת הניכוי במקור.

תמריצים והטבות מס בקפריסין

בשנת 2022 נכנסו לתוקף הטבות מס חדשות לעובדים בקפריסין:

פטור ממס בשיעור של 50% מהשכר: החל מינואר 2022, יחידים זכאים ליהנות מפטור ממס על 50% מהשכר, בתנאי שהם מועסקים לראשונה בקפריסין ושלא היו תושבי מס בקפריסין במשך לפחות 15 שנות מס רצופות לפני תחילת עבודתם בקפריסין. פטור זה חל על שכר מעל 55,000 אירו לשנה וניתן פעם אחת בלבד בחיי העובד לתקופה של עד 17 שנים.

פטור ממס בשיעור של 20% מהשכר: החל מיולי 2022, ישנו פטור חדש בשיעור 20% מהשכר (עד סכום פטור של 8,550 אירו לשנה) עבור יחידים שמועסקים לראשונה בקפריסין, בתנאי שלא היו תושבי מס בקפריסין למשך לפחות שלוש שנות מס רצופות והועסקו מחוץ לקפריסין על ידי מעסיק שאינו תושב. פטור זה חל לתקופה של שבע שנים, החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה החלה העבודה בקפריסין.

יש לשים לב כי כדי למנוע כפילות של פטורים, יחידים שקיבלו את הפטור בשיעור 50% לא יהיו זכאים לפטור הנוסף בשיעור 20%.

 

החלטתם להשקיע במדינת קפריסין או לבצע רילוקיישן, אנו פה כדי לסייע לבניית תוכנית פעולה מתאימה.

אלעד נעמן יועצים בע"מ.

מאמרים באותו נושא

דילוג לתוכן