היבטי מיסוי ביוון

תאריך

יחסי ישראל- יוון

בשנת 2010, פקד את יוון משבר כלכלי חמור שהשפיע באופן ניכר על המדינה. עם זאת, בשנים שלאחר המשבר, ולאחר שלוש תוכניות חילוץ של האיחוד האירופי (האחרונה שבהן ביולי 2018), הכלכלה ביוון החלה להתייצב ואף הראתה שיעורי צמיחה חיוביים.

במקביל, היחסים הדיפלומטיים בין ישראל ליוון התחזקו. המדינות משתתפות בתוכנית "משולש האנרגיה", שמטרתה להפיק ולייצא גז טבעי בין ישראל, יוון וקפריסין. הסדרת האזור הכלכלי הבלעדי שבין קפריסין לישראל סימנה את תחילת שיתוף הפעולה המתחזק בין המדינות.

תוכנית זו מעניקה לרווח כלכלי משמעותי למשולש המדינות, בכך שהיא מספקת אנרגיה לאיחוד האירופי ומחזקת את מעמדן של המדינות כשותפות אסטרטגיות בתחום .

 

כלכלת יוון והפעילות העסקית

כלכלת יוון רושמת בשנים אחרונות שיעורי צמיחה שעוקפים מדינות מערביות מובילות. במיוחד בהתחשב בכך שב-2010 יוון הייתה על סיפה של פשיטת רגל והתקשתה להתאושש במשך שנים, השיפור שהיא מראה כעת הוא בגדר הישג מרשים.

בימים אלו, הצמיחה הכלכלית ביוון עולה על זו של רוב מדינות האיחוד האירופי. יוון מציבה את פיתוח אזור הבלקן בראש סדר העדיפויות שלה ולכן מייחסת חשיבות רבה לשיתוף פעולה עם מדינות ים התיכון. ישראל, המהווה מודל לחיקוי בתחומים כמו תעשיית ההיי-טק, פיתוח מדעי ורפואי, נתפסת כשותפה אסטרטגית חשובה. כמו כן נוהרים ליוון משקיעים רבים – גם ישראלים וגם ממדינות אחרות. הסיבות העיקריות לנהירה הן כאמור המשבר מהעשור הקודם שמייצר הזדמנויות אטרקטיביות וההטבות שמציעה ממשלת יוון.

 

הסכמים כלכליים בין המדינות

בשנים האחרונות נחתמו מספר הסכמים כלכליים משמעותיים בין ישראל ליוון, שמטרתם לחזק ולהעמיק את השיתוף הפעולה הכלכלי בין המדינות:

אמנת מס– האמנה למניעת כפל מס בין יוון לישראל נחתמה בשנת 1995, ונכנסה לתוקף ב- 01/01/1999.

הסכם מולטילטרלי בין ישראל-יוון- קפריסין – הסכם שיתוף פעולה מדעי טכנולוגי שמטרתו לקדם פרויקטים משותפים.

 

אמנת MLI

בשנת 2021, נכנסה לתוקף ביוון אמנת ה-MLI, כלי חדשני שפותח על ידי ארגון ה-OECD לתיקון ושיפור האמנות הבילטרליות למניעת כפל מס. האמנה מאפשרת לקחת הוראות סטנדרטיות וליישם אותן באופן אוטומטי בכל האמנות הרלוונטיות בין מדינות החותמות, מה שמבטיח שיתוף פעולה מוגבר וקוהרנטיות בינלאומית בנושאי מיסוי.

ישראל ויוון, שתיהן חתומות על האמנה, מתחייבות להטמיע את ההוראות המתקנות המאומצות באמנות המס הדו-צדדיות שביניהן. זהו שלב חשוב בשיפור היכולת לנהל את המערכות המסיתות באופן יעיל יותר, במיוחד בהקשר של גלובליזציה והתמודדות עם אתגרי התחמקות ממס.

 

תושבות לצרכי מס ביוון

תושבות ביוון של יחיד

לצורך קביעת מעמד התושבות לצורכי מס ביוון, נעשה שימוש במבחן כמותי המחייב שהות במדינה למעלה מ-183 ימים במהלך השנה המסוימת.

בנוסף למבחן זה, ניתן לקבוע את מעמד התושבות גם על פי מרכז האינטרסים האישי של היחיד ביוון.

הקריטריונים לקביעת מרכז האינטרסים כוללים:

בית קבע ביוון, רכישת נכסים במדינה, רישום למערכת הבריאות היוונית, קבלת אזרחות יוונית ומקום מגורי המשפחה.

 

תושבות יוונית של תאגיד

יחשב כתושב מס ביוון באחד המקרים הבאים:

  • הוא התאגיד או הוקם תחת החוק היווני;
  • מקום הניהול האפקטיבי של עסקיו נמצא ביוון;
  • משרד רשום ביוון.

תושבות של חברה תקבע בהתאם למבחן הניהול והשליטה, כלומר ככל והשליטה בחברה וניהולה יתבצע ביוון – החברה תהיה חייבת במס ביוון.

לעומת זאת תאגיד שלא מסווג כתושב יוון חייב במס רק על הכנסה שנצמחה ביוון.

בעניין זה, קביעת מקום הפקת הכנסה הינה שאלה מורכבת שמחייבת בדיקה.

 

מערכת המס והמיסוי ביוון

מס הכנסה: תושבי יוון משלמים מס על הכנסתם העולמית האקטיבית/עסקית בשיעורים שנעים בין 9% ל-44%, בהתאם לגובה ההכנסה.

מיסוי חברות ושותפויות: שיעור של 22%.

מס רווחי הון: שיעור של 15%.

מע"מ: שיעור בסיסי 24%.
ושיעורים מוזלים נוספים הנקבעים בהתאם לסוגי המוצרים 0% / 6% /13%

מס רכישה (על נכס להשקעה): שיעור של 3.09%.

מס מהשכרת נדל”ן: שיעורי המס עבור נכסים המניבים הכנסות שנתיות הינו:

15% עד 12,000 יורו.

35% על הכנסה מ-12,000 עד 35,000 יורו.

45% על הכנסה מ-35,001 יורו ומעלה.

מס הכנסות מדיבידנד: שיעור של 5%, לגבי דיבידנד שחולקו החל משנת 2020.

הכנסות ריבית: שיעור של 15%.

מס ירושה ועיזבון ביוון: מס הירושה ביוון מחושב על נכסים לפי שווי הנכס ומידת הקרבה בין המוריש ליורש. שיעור המס לקרובי משפחה נע בין 1% ל-10%, בעוד שליורשים אחרים עלול להגיע עד ל-40%.

 

רילוקשיין ליוון

יוון הפכה ליעד פופולרי להגירה ורילוקיישן בקרב ישראלים, הן עבור נוודים דיגיטליים והן עבור משקיעים בנדל"ן, הודות למחירים הנמוכים של נדל"ן במדינה.

בנוסף, יוון מציעה מספר הטבות והקלות מס לעודד הגירה של שכירים, בעלי עסקים, פנסיונרים, ובעלי השקעות.

חשוב להבין שללא ניתוק מוחלט של תושבות מס מישראל, עלולות ההטבות הללו לאבד מערכן, מאחר שנדרש דיווח על כלל הכנסותיהם ותשלום הפרשי המס בישראל, כולל כפל מס במקרים מסוימים.

לכן, מומלץ בחום להיעזר בייעוץ מקצועי עמוק ומקיף לקראת כל צעד במסע רילוקיישן ליוון.

העברת כספים מישראל ליוון

סעיף 170 לפקודת מס הכנסה מתייחס לחובת ניכוי מס במקור מתושב חוץ.
העברת תשלום בין ישראלי לתושב חוץ חייבת בניכוי 25% מסך העברה מיחיד ושיעור מס חברות בגין העברה לחברה. ישנם תנאים ספציפיים בהם ניתן להמציא פטור נקודתי מניכוי מס או הקטנת הניכוי במקור.

 

ישויות עסקיות ביוון

  • חברה בערבון מוגבל- פופולרית ביוון, בה ההון הרשום מושקע על ידי בעלי המניות, שאחראיים רק לחלקים שלא שולמו מהונם.
  • חברת מניות משותפת- בעלי המניות אינם נושאים באחריות אישית על התחייבויות החברה, והסיכון שלהם מוגבל להשקעתם.
  • חברה פרטית מוגבלת- ישות עסקית שאחריות הבעלים בה מוגבלת להשקעתם. סחר פומבי במניות אסור, ומספר המשקיעים מוגבל ל-50 ביוון.
  • ישות עסקית פרטית- אחריות הבעלים מוגבלת למניות שלהם וישנו איסור על סחר פומבי במניות ביוון וגם ישנה תקרה של עד כ- 50 בעלי מניות ביוון.
  • שותפות כללית- בשותפות זו כל השותפים נושאים באחריות מלאה ועצמאית לחובות העסק.
  • שותפות מוגבלת- כוללת שני סוגים של שותפים – מוגבלים, שאחריותם מוגבלת להשקעתם הפיננסית, וכלליים, שנושאים באחריות בלתי מוגבלת לכל החובות.

כל סוג ישות מציע יתרונות וחסרונות שונים, תלוי במטרות העסקיות, מבנה הניהול והצרכים הפיננסיים של המעורבים.

 

תמריצים והטבות מס ביוון

יוון מציעה מגוון רחב של הטבות מס למשקיעים זרים, כאשר בולטות במיוחד הטבות הניתנות למשקיעים ישראלים בתחום הנדל"ן. קיימים פטורים וזיכויים שחשוב להבין ולנצל:

ויזת זהב: מספקת אפשרות לתושבות יוונית למשקיע ולמשפחתו, תוך כדי הענקת גישה לשוק היווני והזכות לעבוד וללמוד במדינה.

פטור ממס שבח: הממשלה היוונית לא גובה מס רווחי הון על נכסי נדל"ן בבעלות פרטית, בהתאם לקריטריונים מוגדרים.

מיסוי נדל"ן על שכירות: משנת 2020, מס הכנסה על שכירות נקבע בשיעור של 9% להכנסות של עד 10,000 יורו, במקום 15%. במידה והמשקיע ערך רילוקיישן ליוון, יש אפשרות להטבה נוספת של עד 50% במס הכנסה משכירות.

 

ויזת הזהב של יוון

ויזת הזהב למשקיעי נדל"ן ביוון מעניקה אפשרות לתושבות יוונית זמנית למשך חמש שנים, הכוללת את המשקיע ובני משפחתו מהדרגה הראשונה.

בסיום התקופה, קיימת האפשרות לחידוש התושבות.
כל השקעה בנדל"ן ביוון ששוויה 250,000 יורו או יותר מזכה בויזת זהב.

ההטבה המשמעותית ביותר לבעלי ויזה זו מאפשרת למשקיעים ולמשפחותיהם ליהנות מכל הזכויות הקשורות לתושבים, כולל האפשרות לעבוד, ללמוד ולהתגורר במדינה.

 

החלטתם להשקיע במדינת קפריסין או לבצע רילוקיישן ליוון, אנו פה כדי לסייע לבניית תוכנית פעולה מתאימה.

אלעד נעמן יועצים בע"מ.

מאמרים באותו נושא

היבטי מיסוי בקפריסין

יחסי ישראל – קפריסין היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לקפריסין נקבעו באופן רשמי עם הכרזת העצמאות של קפריסין בשנת 1960. מאז כינון היחסים בין המדינות, הקונסוליה

קרא עוד »

היבטי מיסוי בפורטוגל

יחסי ישראל- פורטוגל יחסי הגומלין הדיפלומטיים בין מדינת ישראל ורפובליקה הפורטוגלית החלו רשמית בשנת 1977. מאז, התפתחו קשרים עמוקים ומוסדות דיפלומטיים הוקמו בשתי המדינות: שגרירות

קרא עוד »
דילוג לתוכן